tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0553-5527   קב': 01שיטות הנדסיות לסימולציה ומדידה של הפעילות החשמלית בלב
הנדסה/מחלקה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר זלוציבר שרוןשיעוררב-תחומי הנד307ג16:00-19:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00