tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0553-5530   קב': 01מודלים אנלוגיים חשמליים של מערכות פיסיולוגיות
הנדסה/מחלקה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ברנע עופרשיעוררב-תחומי הנד315ג16:00-19:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00