tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0555-2140   קב': 01מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (1)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שיינוביץ מיקישיעורעבודה סוציאל056ב09:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-2140   קב': 02מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (1)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בלום עומריתרגילהנדסת תוכנה008ה11:00-12:00 א'
גב' לאופולד אפרת
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-2140   קב': 03מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (1)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בלום עומריתרגילהנדסת תוכנה008ה10:00-11:00 א'
גב' לאופולד אפרת
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00