tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0555-4100   קב': 01פרוייקט גמר (1)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' זילברמן מיטלפרוייקט א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00