tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0555-4550   קב': 01מבוא לביופיזיקה וביו-הנדסה של התא
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' נבו אורישיעורכיתות הנדסה008א10:00-11:00 ב'
שיעורכיתות הנדסה103ה12:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-4550   קב': 02מבוא לביופיזיקה וביו-הנדסה של התא
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר מוסל מתןתרגילכיתות הנדסה008א09:00-10:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00