tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0555-4551   קב': 01ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שהרבני יוסף אורנה עמםשיעורולפסון הנדסה108ג14:00-16:00 ב'
שיעורולפסון הנדסה108ה10:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00