tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0555-4760   קב': 01שיטות מחקר בהנדסת תאים ורקמות (2)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גפן עמיתמעבדהולפסון הנדסה416ג10:00-12:00 ב'
ד"ר שהרבני יוסף אורנה עמם
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00