tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0572-5112   קב': 01יישומים מתורת האינפורמציה לבעיות חיפוש
הנדסה/הנדסה תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן גל עירדשיעורהנדסת תוכנה106א15:00-17:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00