tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0572-5117   קב': 01שיטות מחקר באינטראקציית אדם -מחשב
הנדסה/הנדסה תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר טוך ערןשיעורכיתות הנדסה101ג15:00-17:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00