tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0572-5302   קב': 01שיבוץ ותזמון
הנדסה/הנדסה תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' חמלניצקי יבגנישיעורכיתות הנדסה001ד18:00-20:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00