tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0572-5350   קב': 01נושאים נבחרים בהנדסת תעשייה: כלים הסתברותיים מתק' ושימושיהם
הנדסה/הנדסה תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גרציאק יגאלשיעורהנדסת תוכנה106ב17:00-19:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00