tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0581-5121   קב': 01מבוא לפני שטח
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ריכטר שחרשיעורכיתות הנדסה103ד17:00-20:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00