tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0910-1000   קב': 01דיני איכות הסביבה
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פיש דניאלשיעורלמודי הסביבה101ב18:00-20:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00