tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0910-1001   קב': 01מקורות החדשנות בישראל וחדשנות סביבתית
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אלכסנדר גולברגשיעורלמודי הסביבה101ג14:00-16:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00