tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
1071-2911   קב': 01למידה- התניה קלאסית ואופרנטית: תופעות בסיסיות וניתוח תאורטי
מדעי החברה/פסיכולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יואל דפנהשיעורגילמן223ד08:30-10:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00