tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
1231-3922   קב': 01גישות ליעילות סביבתית בסביבה עסקית
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בלאס ורדשיעוררקנאטי254ד15:45-18:30 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00