tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
1242-2203   קב': 01מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית
ניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שמר יצחקשיעור ותרגילרקנאטי105א20:15-21:30 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1242-2203   קב': 02מערכות מידע ואסטרטגיה עסקית
ניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שמר יצחקשיעור ותרגילרקנאטי252ב18:45-20:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00