tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
1242-2216   קב': 01מידע בתהליכי קבלת החלטות
מופעים בדידיםניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' לשנו משהשיעור ותרגיל קיץ
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00