tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0321-3108   קב': 01מבוא לאסטרופיזיקה (באנגלית)
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פוזננסקי דבשיעורכיתות דן דוד001ג14:00-16:00 ב'
שיעורכיתות דן דוד002ה14:00-15:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-3108   קב': 02מבוא לאסטרופיזיקה (באנגלית)
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פאירמן יעקבתרגילכיתות דן דוד002ה15:00-16:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00