tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0321-3804   קב': 01מבוא לחלקיקים וגרעין
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' סופר אבנרשיעוראודיטו. מלמד006א09:00-10:00 ב'
שיעוראודיטו. מלמד006א10:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0321-3804   קב': 02מבוא לחלקיקים וגרעין
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אשכנזי עדיתרגילאורנשטיין111ה16:00-17:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00