tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0321-4813   קב': 01פיזיקה מזוסקופית וננואלקטרוניקה
מדעים מדויקים/פיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' סלע ערןשיעורפיזיקה-שנקר204ב09:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00