tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0365-4436   קב': 01תורת התורים
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יחיאלי אורישיעור ותרגילקפלון205ג15:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00