tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0366-1100   קב': 01חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א לפיזיקאים
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אוסטרובר ירוןשיעורכיתות דן דוד001ג12:00-14:00 א'
שיעורכיתות דן דוד003ה11:00-13:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1100   קב': 02חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א לפיזיקאים
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר סמילנסקי יותםתרגילפיזיקה-שנקר104ה13:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0366-1100   קב': 03חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1א לפיזיקאים
מדעים מדויקים/מתמטיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר רוזן נחמני דניאל אברהםתרגילפיזיקה-שנקר204ה13:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00