tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0455-2549   קב': 01ביוכימיה של חומצות גרעין וביולוגיה מולקולרית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ורדימון לילישיעורבריטניה005ב10:00-12:00 ב'
פרופ' מורבינסקי דינורה
פרופ' קאופמן גבריאל
פרופ' שטיין אורנה
פרופ' ורדימון לילישיעורבריטניה005ה10:00-12:00 ב'
פרופ' מורבינסקי דינורה
פרופ' קאופמן גבריאל
פרופ' שטיין אורנה
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2549   קב': 02ביוכימיה של חומצות גרעין וביולוגיה מולקולרית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ורדימון לילישיעורבריטניה014א10:00-12:00 ב'
פרופ' מורבינסקי דינורה
פרופ' קאופמן גבריאל
פרופ' שטיין אורנה
פרופ' ורדימון לילישיעורבריטניה014ג10:00-12:00 ב'
פרופ' מורבינסקי דינורה
פרופ' קאופמן גבריאל
פרופ' שטיין אורנה
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00