tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0455-2777   קב': 01מבנה המוח
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר תבור עידושיעורשרמן002א16:00-19:00 א'
שיעורשרמן002ג16:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00