tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0512-4802   קב': 01התקני מיקרוגלים פסיביים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גרב חונהשיעור ותרגילכיתות הנדסה003ב11:00-13:00 א'
שיעור ותרגילכיתות הנדסה205ג12:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00