tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0542-4352   קב': 01דינמיקת הגזים
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר האושטיין הרמןשיעור ותרגילולפסון הנדסה406ב08:00-10:00 ב'
שיעור ותרגילולפסון הנדסה120ה08:00-10:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00