tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0555-4100   קב': 01פרוייקט גמר (1)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גבאי תמירפרוייקט א'
ד"ר גרייזס אריאל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00