tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0555-4750   קב': 01שיטות מחקר בהנדסת תאים ורקמות (1)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גפן עמיתמעבדההנדסת תוכנה104ד10:00-12:00 א'
ד"ר שהרבני יוסף אורנה עמם
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00