tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0572-5113   קב': 01חשיבה ויצירתיות: מערכות קוגניטיביות למהנדסים
הנדסה/הנדסה תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' קרייטלר שולמיתשיעורוולפסון - הנדסה120ב18:00-20:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00