tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0572-5122   קב': 01ויזואליזציה של נתונים
הנדסה/הנדסה תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מאיר יואכיםשיעורוולפסון - הנדסה238ג18:00-20:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00