tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0572-5356   קב': 01נושאים נבחרים בהנדסת תעשייה :2 מבחנים קבוצתיים
הנדסה/הנדסה תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בונה ארנוןשיעורביה"ס לכלכלה009ב16:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00