tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0581-5002   קב': 01סמינר
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ריכטר שחרסמינרכיתות הנדסה103ד16:00-17:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0581-5002   קב': 02סמינר
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  סמינרכיתות הנדסה103ד16:00-17:00 ב'
פרופ' ריכטר שחרסמינר ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00