tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ו (2015/2016)
מספר קורסשם קורס
0581-5271   קב': 01מבוא לשיטות אלקטרוכימיות ויישומן בחומרים למערכות אנרגיה
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רוזן בריאןשיעורכיתות הנדסה103ה16:00-19:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00