tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0341-2000   קב': 01מעבדת שדה בגיאולוגיה (קמפוס)
מדעים מדויקים/גיאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מרקו שמואלפרוייקט א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00