tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0341-2005   קב': 01פיזיקה של האטמוספירה
מדעים מדויקים/גיאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ישראלביץ פטרשיעור ותרגילקפלון118א10:00-12:00 א'
פרופ' פרייס קולין
ד"ר ישראלביץ פטרשיעור ותרגילקפלון118ד10:00-11:00 א'
פרופ' פרייס קולין
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00