tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0341-2221   קב': 01מבוא לכימיה
מדעים מדויקים/גיאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לאופר דיאנהשיעור ותרגילקפלון118ב09:00-11:00 ב'
שיעור ותרגילאורנשטיין102ד17:00-19:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00