tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0341-3015   קב': 01שיטות חישוביות לגאופיזיקאים
מדעים מדויקים/גיאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' צוקר שי יהושע יצחקשיעור ותרגילקפלון118ג16:00-18:00 א'
  שיעור ותרגילג16:00-18:00 א'
פרופ' צוקר שי יהושע יצחקשיעור ותרגילקפלון118ג18:00-19:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00