tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0341-3262   קב': 01מכניקה מסלולית א'
מדעים מדויקים/גיאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' צוקר שי יהושע יצחקשיעור ותרגילכיתות דן דוד204ה10:00-11:00 ב'
שיעור ותרגילכיתות דן דוד204ה11:00-12:00 ב'
שיעור ותרגילאורנשטיין102ה14:00-16:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00