tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0351-1110   קב': 01כימיה כללית 2
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבנשטיין יובלשיעוראודיטור' דאך005א12:00-14:00 א'
שיעוראודיטור' דאך005ב12:00-13:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-1110   קב': 02כימיה כללית 2
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר שטיינבוך כפירתרגילקפלון118ג12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-1110   קב': 03כימיה כללית 2
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר חננאל אוריתרגילרב-תחומי הנד315ה12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-1110   קב': 04כימיה כללית 2
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר שטיינבוך כפירתרגילכיתות דן דוד201ג16:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-1110   קב': 05כימיה כללית 2
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ניפקר גילתרגילולפסון הנדסה406ג16:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-1110   קב': 90כימיה כללית 2
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  שיעור א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-1110   קב': 91כימיה כללית 2
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  תרגיל א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00