tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0368-4429   קב': 01חישוב מבוזר
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אפק יהודהשיעור ותרגילשרייבר מתמטי006א16:00-19:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00