tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0509-1826   קב': 01פיזיקה (1)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ויידמן לבשיעורכיתות הנדסה102א10:00-12:00 א'
שיעוראודיטו. מלמד006ד10:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1826   קב': 02פיזיקה (1)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אליאס שרוןתרגילולפסון הנדסה108ג10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1826   קב': 03פיזיקה (1)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' נקר אהודשיעורהנדסת תוכנה102א10:00-12:00 ב'
שיעוראודיטור' לב009ד14:00-16:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1826   קב': 04פיזיקה (1)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר זיליג הס מאירתרגילולפסון הנדסה134ד16:00-18:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1826   קב': 05פיזיקה (1)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר זיליג הס מאירתרגילכיתות דן דוד207ה16:00-18:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1826   קב': 06פיזיקה (1)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עציון ארזשיעוראודיטור' לב009א10:00-12:00 ב'
שיעוראודיטו.הנדסה020ה13:00-15:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1826   קב': 07פיזיקה (1)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גומל רועיתרגילולפסון הנדסה406א12:00-14:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1826   קב': 08פיזיקה (1)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גומל רועיתרגילכיתות הנדסה205ד09:00-11:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1826   קב': 09פיזיקה (1)
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר גולני גונןתרגילולפסון הנדסה438ג08:00-10:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00