tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0542-2200   קב': 01מכניקת המוצקים (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שרמן דבשיעור ותרגילולפסון הנדסה238ב08:00-10:00 א'
שיעור ותרגילולפסון הנדסה238ד08:00-10:00 א'
מר מדינה ליאורשיעור ותרגילולפסון הנדסה438ד13:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-2200   קב': 02מכניקת המוצקים (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שרמן דבשיעור ותרגילולפסון הנדסה134ב10:00-12:00 ב'
שיעור ותרגילולפסון הנדסה238ד10:00-12:00 ב'
מר מדינה ליאורשיעור ותרגילולפסון הנדסה238ד13:00-14:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00