tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0542-4121   קב': 01תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אולמן עמוסשיעור ותרגילולפסון הנדסה438ג16:00-18:00 ב'
שיעור ותרגילולפסון הנדסה406ד16:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00