tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0542-4351   קב': 01הנדסה ימית
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר טולדו יצחק ירוןשיעור ותרגילולפסון הנדסה130א15:00-17:00 א'
גב' קליין עמית אשרת
ד"ר טולדו יצחק ירוןשיעור ותרגילכיתות הנדסה008ד16:00-18:00 א'
גב' קליין עמית אשרת
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00