tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0553-5530   קב': 01מודלים אנלוגיים חשמליים של מערכות פיסיולוגיות
הנדסה/מחלקה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ברנע עופרשיעוררב-תחומי הנד307א16:00-19:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00