tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0555-4560   קב': 01אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר מלכי גיא דודשיעורולפסון הנדסה406ב10:00-12:00 א'
שיעורהנדסת תוכנה104ג08:00-09:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-4560   קב': 02אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר מלכי גיא דודתרגילהנדסת תוכנה104ג09:00-10:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00