tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0572-5117   קב': 01שיטות מחקר באינטראקציית אדם -מחשב
הנדסה/הנדסה תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר טוך ערןשיעורולפסון הנדסה108ד18:00-20:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00