tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0581-2132   קב': 01מבוא למדע והנדסה של חומרים - מעבדה
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אליעז נעםמעבדהולפסון הנדסה266ד09:00-11:30 א'
פרופ' גולדפרב אילן
פרופ' ישמח אריאל
ד"ר רוזן בריאן
פרופ' ריכטר שחר
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0581-2132   קב': 02מבוא למדע והנדסה של חומרים - מעבדה
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אליעז נעםמעבדהולפסון הנדסה266ד11:30-14:00 א'
פרופ' גולדפרב אילן
פרופ' ישמח אריאל
ד"ר רוזן בריאן
פרופ' ריכטר שחר
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00