tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0581-3131   קב': 01מעבדה בחומרים הנדסיים
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אליעז נעםמעבדהולפסון הנדסה266ד15:00-18:00 א'
פרופ' גולדפרב אילן
פרופ' ישמח אריאל
גב' מלכי מעין
ד"ר רוזן בריאן
פרופ' ריכטר שחר
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00